Mistä saan ilmailuluvat

Mistä saan ilmailuluvat

Ilmatilassa tapahtuvaa lentämistä kutsutaan ilmailuksi, ja jos aikomuksenasi on lentää ilma-aluksella ilmatilassa, on sinun haettava viranomaiselta siihen lupa, eli ilmailulupa. Tähän liittyy aina lentoehdot, johon haetaan hyväksyntä erillisellä lomakkeella. Ilma-aluksella on oltava lentokelpoisuustodistus, mutta jos todistusta ei ole tai se ei ole voimassa, mutta kone on turvallinen lentää, tulee hakea ilmailulupa. Luvan hakeminen tapahtuu Liikenne-, ja viestintävirasto Traficomilta tai EASA:lta. Hakeminen onnistuu netissä täytettävällä lomakkeella, joka löytyy Traficom.fi:n sivulta.

Artikkelista tulet löytämään faktatietoa ja pari sanaa ilmailulaista, sekä myös siitä, mistä löydät ilmailulupahakemuksen ja kenelle se kuuluu lähettää. Tiesitkö, että sopimusvaltion yläpuolella oleva ilmatila on yksinoikeudella valtion omaa ilmatilaa, eli heillä on kokonaisvaltainen herruus tähän. Ilmailuluvan hakeminen kuuluu siviili-ilma-aluksille. Valtion, eli puolustusvoimien ja tullin ilma-alukset eivät tarvitse erillistä ilmailulupaa. Lupahakemuksessa tulee olla selkeästi hakijan ja ilma-aluksen tiedot, lennon tarkoitus ja ajankohta, sekä kesto, ilma-aluksen konfiguraatio (asetusten säätö), perustelut lentoehdolle, rajoitukset ja vakuutuksen tiedot.

Mikä Traficom

Nykyiseltä nimeltään Traficom on Suomen Liikenne- ja viestintävirasto, joka vastaa liikenteen sääntely- ja valvontatehtävistä. Viraston tehtävänä on myös kehittää liikenneturvallisuutta sekä vähentää ympäristö päästöjä. Mitä tulee lentoehtoihin, useassa tapauksessa hyväksyjänä voi olla Traficom. Luvan hakijan kannattaa aina olla ilma-aluksen haltija. Hakemuksen koskiessa lentoa yksinkertaisella ilma-aluksella, jolle ei myönnetä tavanomaista tai rajoitettua lentokelpoisuuslomaketta, hakemuksen saa tehdä vain omistaja. Ilmailuluvan voit hakea EASA:n lomakkeella numero 21, jos ilma-alus on jo EASA:n tyyppihyväksymä.

Kun hyväksyjänä on Liikenne- ja viestintävirasto, lentoehdot sisältyvät ilmailulupaan, eikä erillistä hakemusta tarvitse tehdä. Esimerkiksi seuraavaksi listatuissa tilanteissa Traficom toimii hyväksyjänä: lentäjän lentokelpoisuustodistus tai lentokelpoisuuden tarkastustodistus on umpeutunut, ilma-aluksen huolto-ohjelman mukainen määräaikaishuoltojakso on umpeutunut, kyseessä on hyväksytysti suunnitellun uuden ilma-aluksen luovutus tai maasta vienti, tai kun tarvitaan EASA:n aiemmin hyväksymälle ilma-alukselle kuntokelpoisuustodistus tai sen uusinta. Hakemuksen voi helposti ja nopeasti täyttää Traficomissa, jossa kerrotaan myös kaikki vaadittavat liitteet.

Mikä EASA

EASA on Euroopan lentoturvallisuusvirasto (European Aviation Safety Agency), eli Euroopan unionin virasto, joka valvoo ja säätelee lentoturvallisuutta. EASA sijaitsee Saksan Kölnissä ja se on perustettu vuonna 2002. Sille on siirtynyt Euroopan unionin jäsenmaiden kansallisten ilmailuviranomaisten, kuten Suomen, liikenneturvallisuusviraston tehtäviä. EASA:lta haetaan hyväksyntää silloin, kun hakemus liittyy ilma-aluksen suunnittelun turvallisuuteen. Lähetä lentoehtoja koskeva hakemus EASA:aan. Kun olet lähettämässä hakemusta, varmista hyväksyntälomakkeen täyttäminen ennen lähetystä. Vaadittava lomake on hakemuksessa liitteenä.

EASA:lle laitetaan hakemus, jos ilma-alus ei ole EASA: n tyyppihyväksymä, ilma-aluksen huoltovaatimuksia ja lentokelpoisuusmääräystä ei ole noudatettu, tai kun aiotut lennot tapahtuvat sallittujen suoritusarvojen ulkopuolella. Käytännössä EASA:n tarkoituksena on huolehtia ilmatilassa lentävien ilma-alusten käyttökunto, eli että ne ovat tyyppihyväksyttyjä ja lentokelpoisia. Tällöin ne voidaan päästää ilmatilaan ilman, että ne ovat vaaraksi muille. EASA on määrittänyt tarkkaan, millainen ilma-aluksen tulee olla. Kaikki hakemukset löytyvät Traficomista, joten niitä ei tarvitse etsiä eri sivustoilta.

Mitä ovat ilma-alukset

Mitä ilma-aluksella tarkoitetaan? Suomessa ilma-alus on määritetty ilmailulaissa, joten siihen luokitellaan laite, jota kannattavat ilmassa ilman reaktiot, eikä reaktiot maan tai veden pintaan vasten. Ne jaetaan yleisesti ilmaa raskaampiin ja kevyempiin ilma-aluksiin. Erilaisia ilma-alustyyppejä ovat ilmalaiva, kuumailmapallo, avaruussukkula, autogiro, helikopteri, lennokki, lentokone, liidin, multikopteri, purjelentokone ja ornitopteri. Kauko-ohjattavista ilma-aluksista Drone on tämän päivän ostetuin laite, ja sellaisen voi hankkia kuka vain. Dronen käyttöön liittyy myös säännöksiä, mutta ei samalla tavalla kuin muihin ilma-aluksiin.

Dronen käytöstä on ilmoitettava Traficomiin ennen toiminnan aloittamista. Jos Dronen toimintamassa ei ylitä 150 grammaa, sitä ei tarvitse rekisteröidä. Yleisilmailua Suomessa valvoo Suomen ilmailuliitto oy ja Suomen moottorilentäjien liitto AOPA Finland. Jos aikeissasi on harrastusmielessä liittyä ilmailun kiehtovaan maailmaan, kannattaa olla yhteydessä yllä mainittuihin liittoihin. He ohjastavat sinua harrastelupien hakemisissa ja pääset omaan jäsenliittoosi. Ilmailu on tällä hetkellä suuressa kasvussa Suomessa, joka voidaan todeta myös haettujen ilmailulupien määrässä. Pelkästään harrasteilmailulupia oli 21 107 kappaletta vuonna 2018.

Ilmalupien ja ilmailua koskevat rajoitukset

Suomessa ilmailua on rajoitettu ilmailulaissa, joten lentäminen on kielletty tai sitä on rajoitettu esimerkiksi valtion johtamisen, maanpuolustuksen, rajavalvonnan, pelastustehtävien tai varautumisen kannalta tärkeiden kohteiden ja alueiden yläpuolella. Sinun tulee olla myös ajan tasalla omista luvistasi, olipa kyse ilmailuluvasta tai ilmailusta rajoitetulla alueella. Jos syystä tai toisesta rikot näitä laissa määrättyjä ehtoja, voidaan sinulle antaa varoitus. Edelleen jos rikkoo säädöksiä, voidaan myönnetty lupa perua kokonaan. Lopuksi Liikennevirasto voi myös kieltää ilmailun henkilöltä kokonaan.

Yhteenveto

Kun kaikki ilmailusta on kirjattu ilmailulakiin, on suhteellisen helppo selvittää tarvittava tieto ja taito ilmailuluvan saamiseksi. Ilmailu ei missään nimessä ole mikään itsestäänselvyys, vaan se vaati paljon asioiden selvittelyä. Tällä tietenkin turvataan suomalaisten turvallisuus ja ehkä karsitaan myös alalle soveltumattomat henkilöt jo heti alkumetreillä. Ilmailu on mahdollista niin harrastemielessä, kuin työnä, joten selvitä itsellesi sopivin vaihtoehto. Kannattaa tutustua ilmailuharrastajien liittoon, jos olet kiinnostunut ilmailusta harrasteena, ja Traficomiin selvittääksesi ilmailuasioita työmielessä.

adminy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *