Missä pienkoneilla saa lentää?

Missä pienkoneilla saa lentää?

Lentämistä on rajoitettu erilaisilla säännöksillä vähintään yhtä paljon kuin autoilua. Lentämisen ja autoilun välillä on kuitenkin yksi olennainen ero: sen sijaan, että sallitut alueet olisi selvästi merkitty, voit lähteä siitä oletuksesta, että mikäli alueella ei ole jotakin lentoa rajoittavaa kieltoa, siellä saa lentää. Tämän vuoksi eri rajoitusten ja kieltojen tunteminen on ensiarvoisen tärkeää. Ilmatila on Suomessa jaettu kolmeen luokkaan: C, D ja G. Pienkoneen lentäjille ilmatila G on mieluisin, sillä siellä voi lentää ilman selvitystä.

Olipa kyse mistä tahansa luokituksesta, lentokoneet eivät tavallisesti saa lentää alle 150 metrin korkeudessa, kun kyse on maa- tai vesialueesta. Asuinalueella raja on 300 metrin korkeudessa. Näiden korkeuksien lisäksi ilmatila 900 metrin korkeuden jälkeen on jaettu eri kerroksiin 150 metrin välein. Tämä tarkoittaa sitä, että jos nouset tai laskeudut pienkoneella yli 150 metriä, siirryt seuraavaan ilmatilaan. Ilmatilojen eri luokituksiin liittyy erilaisia rajoituksia. Esimerkiksi C-luokkaan ei liity nopeusrajoituksia, kun taas G-luokassa nopeuksia on rajoitettu.

Tarkista ajantasaiset ilmailurajoitukset

Ilmailukarttoja voi sanoa olevan kahta eri tyyppiä: on perinteisiä ilmailukarttoja, joihin on merkitty pysyvät ilmailualueet ja rajoitukset, ja karttoja, joissa näkyy myös päivitetyt rajoitukset. Joissakin tapauksissa ilmatila voidaan sulkea esimerkiksi tärkeän tapahtuman, kuten valtiovierailun tai Puolustusvoimien harjoituksen ajaksi. Tämän vuoksi on tärkeää tarkistaa voimassa olevat rajoitukset. Yksi kattavimmista palveluista voimassa olevien rajoitusten ja pysyvien ilmailukarttojen seuraamiseen on ilmailukartta.fi. Palvelu päivittää tiedot useista lähteistä, kuten Puolustusvoimilta ja AIS:ltä, joka eli Air Navigation Servicesiltä.

Kieltoalueet, eli alueet joilla ei missään tapauksessa saa lentää, keskittyvät itärajan alueelle, ja lentämistä on useimmiten rajoitettu myös suurten kaupunkien keskusta-alueilla. Myös sotilasilmailuun varattuja alueita on vältettävä. Kaikki lentämistä rajoittavat alueet ja rajoituksen tyypit on merkitty ilmailukarttoihin. Vaikka ilmailukartta.fi onkin kattava palvelu, se on epävirallinen sivusto, ja sen vuoksi on hyvä tarkistaa ajantasaiset tiedot, kuten ilmatilan käyttösuunnitelma ja reittitiedotteet AIS:n verkkosivuilta. Lentosuunnitelman teko perustuu siis pitkälti kieltoalueiden välttelyyn.

Näin pääset alkuun pienkoneen lentäjänä

Kuka tahansa ei saa hypätä lentokoneen ohjainpuikkoihin. Pienkoneella lentämistä varten tarvitset yksityislentäjän lupakirjan PPL(A) (private pilot license). Vaatimukset ovat kaksiosaiset: lupakirjoihin ja hyväksyntään liittyvät kysymykset sekä lääketieteelliset vaatimukset. Mikä tahansa lääkärintodistus ei riitä lentolupakirjaa varten, vaan siihen vaaditaan toisen luokan lääketieteellisen kelpoisuustodistus, jonka voi antaa vain valtuutettu ilmailulääkäri. Lupakirjaan vaaditaan myös teoriakoulutus, jonka laajuus on noin 135 teoriaoppituntia. Teoriakoulutuksen päätteeksi on hyväksytysti suoritettava kirjallinen teoriakoe. Suomessa lentolupakirjaan vaadittavaa teoriakoulutusta tarjoaa esimerkiksi TTT-aviation.

Suomessa on 60 virallista valvomatonta lentokenttää, joita voi käyttää pienkoneella. Voit myös perustaa oman lentokentän, jos mikään jo olemassa olevista kentistä ei satu olemaan lähistöllä. Näin pääset harrastamaan lentämistä siellä missä haluat, kunhan sitä ei ole rajoitettu säännöksillä. Pienkoneen käyttöön tarkoitetun lentokentän perustaminen ei ole vaikeaa. Ilmailulaki ei edellytä lupaa harrastekäytössä olevan pienkonekentän perustamiseen. Pidä kuitenkin mielessä, että vaikka lupaa yksityiskentän perustamiseen ei tarvitakaan, lentolupakirja on aina oltava voimassa.

Lentoon lähtemisen kustannukset

Lentolupakirjan edellyttämää koulutusta tarjoaa Suomessa moni toimija, ja sen lisäksi voit suorittaa koulutuksen ulkomailla. Suomessa koulutusta tarjoavat esimerkiksi TTT-Aviation, BF-Lento ja Blue Skies Aviation. Koko koulutuksen hinta esimerkiksi BF-Lennon kautta maksaa noin 15 000 euroa. Hinta sisältää muun muassa oppikirjat, teoriaopetuksen ja käytännön lento-opetuksen. Kurssin lisäksi maksettavaksi tulee viranomaisen vaatimat todistukset ja muut asiakirjat, kuten ilmailulääkärin todistus, Trafin teoriakokeet, tarkastuslento ja itse PPL-lupakirja. Muiden pakollisten kustannusten kokonaishinnaksi tulee noin 1 000 euroa.

Lentolupakirja on kirjaimellisesti elämän mittainen sijoitus, sillä kun olet sen kerran saanut, on lupakirja voimassa ikuisesti. Sinun on tosin huolehdittava siitä, että täytät lentolupakirjalle asetetut terveysvaatimukset, eli sinulla on voimassaoleva lääketieteellinen kelpoisuustodistus. Lisäksi sinun on lennettävä kahden vuoden välein kertauskoulutuslento tai tarkastuslento. Jos olet hankkimassa lentolupakirjaa tarjotaksesi maisemalentoja palveluna tai ilmakuvausta varten, lentolupakirjan kustannus voi olla hyvä sijoitus elinkeinoon. Lentäminen avaa myös uusia mahdollisuuksia hankkia uusia taitoja, vaikkapa taitolentämisen muodossa.

Pienkoneella lentäminen sopii suunnitelmalliselle

Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että voit lentää siellä, missä lentotila ei ole valvottu tai sitä ei ole muutoin rajoitettu. Lentosuunnitelma on pakollinen, mikäli lennät valvottuun ilmatilaan tai Suomen rajojen ulkopuolelle. Lentosuunnitelma toimii samalla henkivakuutuksenasi, sillä mahdolliset etsintä- ja pelastustoimenpiteet saadaan käynnistettyä lentosuunnitelman tietojen pohjalta. On tärkeää noudattaa lentosuunnitelmaa, sillä siitä poikkeaminen voi saada aikaan hälytyksen, ja lennonjohto reagoi nopeasti suunnitelmasta poikkeaviin tai ilman lentosuunnitelmaa lentäviin pienkoneisiin. Pahimmassa tapauksessa suunnitelmasta poikkeaminen voi johtaa rangaistukseen, sillä se rikkoo ilmailulakia.

Lomamatkalle omalla pienkoneella

Voit halutessasi suunnata pienkoneesi nokan vaikka kohti ulkomaita. Harrasteilmailussa käytettävät lentokoneet ovat nopeita ja kuluttavat vähän polttoainetta. Tarkista, kuinka paljon polttoainetta lentokoneesi kuluttaa tunnissa. Esimerkiksi Alpha Trainer -ultrakevyt lentokone kuluttaa 14 litraa polttoainetta tunnissa nopeudella 200 km/h. Tankkiin mahtuu 50 litraa polttoainetta, mikä vastaa noin 3,5 tunnin lentoaikaa. Lentolupakirjan lisäksi ulkomaille lentäessä on englannin kielen taidon syytä olla kohdillaan. Esimerkiksi radiopuhelinliikenteessä viestimisessä englanti on välttämätön. Lentäjän tulee ottaa myös huomioon mahdolliset laskeutumis- ja navigointimaksut ulkomaille lentäessä.

adminy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *