Kuinka hankkia oma lentokone

Kuinka hankkia oma lentokone

Ennen kuin hankit lentokoneen, tulee sinulla olla tietyt asiat huomioituna. Näistä tärkein on lupa lentää konetta, mikäli aiot itse konetta lentää. Tähän liittyy luonnollisesti koulutus, viranomaisen myöntämä lentolupakirja ja lääketieteellinen kelpoisuus ohjata lentokonetta. Pelkästään riittävä määrä rahaa ja kiinnostus lentokoneita kohtaan eivät riitä, vaan myös terveys ja ajankäyttöön liittyvät vaatimukset tulee ottaa huomioon. Myös säilytykseen ja huoltoon liittyvät asiat tulee varmistaa etukäteen, koska lentokoneen huoltoon ja säilytykseen liittyvät vaatimukset on ymmärrettävästi tarkkaan määritetty.

On myös päätettävä, ostaako uuden vai käytetyn lentokoneen. Muitakin vaihtoehtoja kuin itselleen lentokoneen ostaminen, on olemassa. Lentokone on mahdollista hankkia leasing-sopimuksella. Huomionarvoinen vaihtoehto on hankkia lentokone yhteisomistukseen. Tämä kannattaa tehdä pääsääntöisesti ennestään tuttujen henkilöiden kesken. Esimerkiksi ystävien tai samassa ilmailukerhossa tai muussa harrastepiirissä olevien henkilöiden kanssa, joilla on sama intressi ostaa lentokone. Tällöin hankintahinta voi olla kohtuullinen ja esimerkiksi ylläpitokustannukset jakaantuvat useamman hartioille. Myös ajankäyttö ja lentokoneeseen liittyvien asioiden hoito voidaan kätevämmin jakaa osapuolten kesken.

Mistä lentokoneita voi ostaa?

Kun kaikki tarvittavat valmistelut on hoidettu, on seuraava askel selvittää, mistä lentokoneita voi käytännössä ostaa. Lentokoneita voi ostaa suoraan valmistajilta ja heidän jälleenmyyntiverkostoonsa kuuluvalta paikalliselta toimijalta. Käytettyjä lentokoneita voi hankkia myös ulkomaan kauppapaikoilta, joissa sekä yritykset että yksityishenkilöt myyvät käytettyjä lentokoneita. Käytettyjen lentokoneiden markkinat ovat globaalit. Todennäköistä on, että mikäli et henkilökohtaisen verkoston ja tuttujen harrastajien kautta löydä lentokonetta ostettavaksi tai yhteiskäyttöön, tulee sinun suunnata katseesi kansainvälisille markkinoille.

Lentokoneen ostossa, kuten monessa muussakin asiassa, tie vie pääsääntöisesti nettiin, josta löytyy monia markkinapaikkoja. On kuitenkin tärkeää, että löytää luotettavan myyjän, eikä ota turhia riskejä. Rahallisesti näin merkittävän hankinnan ollessa kyseessä kannattaa käyttää suurimpia ja tunnetuimpia markkinapaikkoja, kuten www.avbuyer.com tai www.aso.com, joissa myös myyjät ovat suurella todennäköisyydellä luotettavia. Suositeltava tapa toimia on myös selvittää joltain tutulta, mistä hän on mahdollisesti ostanut lentokoneen, ja mitä huomioita hän on tehnyt lentokonetta ostaessa.

Suunnitelmallisuus on tärkeää

Lentokoneen hankinnasta on usein unelmoinut kauan, ja erilaisia toiveita ja tarpeita on muodostunut suunnitellessa ostoa. Monia asioita on varmasti tullut selvitettyä, ja mietitty tarkkaan, mitä kaikkea asioita koneelta haluaa, mutta moni toive voi olla myös epärealistinen. On tärkeää muistaa, että myös käytännön rajoitukset ja lentokoneen ostoseuraukset tulee ottaa huomioon. Lentokoneen ostaminen on vain yksi toimi, jonka jälkeen on vielä paljon hoidettavia asioita. Lentokoneen omistaminen on usein hyvin merkittävä osa elämää ja vapaa-aikaa.

On hyvin helppoa astua ansaan ja toimia toiveiden, ei käytännön realiteettien perusteella. Lentokoneen oston mahdollisimman tarkka suunnittelu ja kirjaaminen on hyvä keino. Moni asia, kuten lentolupakirjan hankkiminen sekä lainsäädännön ja vaatimusten mukaan toimiminen, hoituvat parhaiten ottamalla yhteyttä viranomaisiin. Myös lentokoneen vakuuttaminen ja rekisteröinti ovat pakollisia, mutta usein helposti muistettavia asioita. Näiden lisäksi on kuitenkin huomattavasti erilaisia asioita, joita pitää ottaa huomioon, kuten missä lentokonetta säilyttää, paljonko kustannukset ovat ja kuinka koneen huolto järjestetään.

Listaa lentokoneen ostoon liittyvät asiat

Monta asiaa voi hoitaa etukäteen, ja näin kannattaakin tehdä. On olemassa tahoja, jotka tarjoavat palveluita käytännön asioiden hoitoon, kuten esimerkiksi TTT-Aviation, mutta moni asia on mahdollista hoitaa myös itse. Ensiksi listalla on usein lentokonetyypin valinta. Seuraavaksi tulee valita, ostaako käytetyn vai uuden koneen, ja ostaako kotimaasta vai ulkomailta. Ostoon liittyen tulee myös tarkistaa lentokoneen taustat ja fyysinen kunto paikan päällä ennen ostoa. Lentokoneen ostoprosessi, maahantuonti ja rekisteröinti tulee hoitaa myös.

Itse lentokoneen oston jälkeen on asioita, joita on järkevää miettiä. Kuten, mikäli lentokonetta ei käytä jatkuvasti itse, olisiko perusteltua, että ulkopuolinen seuraa koneen kuntoa ja hoitaa säilytykseen ja ylläpitoon liittyviä asioita puolestasi. Myös vakuutussopimusten hoito ja kilpailutus kannattaa huomioida. Lentokelpoisuuden valvonnan järjestäminen on omistajan vastuulla. Lentokelpoisuuden valvonnan ja tarkastukset tulee suorittaa toimiluvan omaavan organisaation toimesta. Näitä tahoja Suomessa ovat esimerkiksi, TTT-Aviation ja Konekorhonen Oy. Tästä asiasta saa lisätietoa viranomaisilta.

Muita huomioitavia asioita

Lentokoneen ostossa kustannukset näyttelevät aina merkittävää osaa, ja heti alkuvaiheessa syntyvät suurimmat kustannukset. Nämä ostokustannukset on usein mietitty etukäteen. Joko ostoa varten on säästetty rahat, tai ostohinta maksetaan kokonaan tai osittain luotolla. On kuitenkin hyödyllistä huomata, että myös lentokoneen omistamisesta syntyvien kulujen kattaminen on mahdollista suunnitella etukäteen. Ylläpitokustannuksia voi kattaa, vaikka omistaisi lentokoneen itse. Yksi tapa kattaa lentokoneen ylläpitokustannuksia on vuokrata konetta muille, tai tarjota sitä vuokralle lentoalan toimijoille ajoiksi, jolloin ei itse konetta käytä.

Yhteenveto lentokoneen ostosta

Ennen lentokoneen ostoa selvitä, mitkä ovat toiveet ja mahdolliset vaatimukset koneelta. Esimerkiksi hinta, koko, tyyppi ja ketkä konetta käyttävät. Nämä asiat ovat tapauskohtaisia. Ostatko lentokoneen itselle vai onko yhteisomistus mahdollista? Lentokonetta ostaessa on selvitettävä, mistä koneen ostaa, ja kuinka kaupan käytännön asiat, kuten koneen kunnon ja taustojen tarkastus, kauppa-asiakirjat, maahantuonti ja rekisteröinti hoidetaan. Oston jälkeen on huomioitava koneen huoltoon, lentokelpoisuuden valvontaan ja säilytykseen liittyvät asiat. Muita mahdollisesti huomioitavia asioita lentokoneen ostoon liittyen on esimerkiksi ylläpitokustannusten rahoittaminen.

 

 

adminy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *